Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Termin i porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie                                                                                    

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 15 października 2019 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XV  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia obligacji. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. 
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

                                                                                                                   Henryk Kucharczyk

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  10-10-2019 12:20
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 21713
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×